Over Internet.nl

Wat is Internet.nl?

Op Internet.nl kan je als gebruiker eenvoudig checken of jouw internet up-to-date is. Gebruiken jouw internetverbinding, e-mail en website wel moderne internetstandaarden? En als dat niet zo is, wat kan je daaraan doen?

Wat zijn "internetstandaarden"?

Om wereldwijd gegevens tussen verschillende computers te kunnen uitwisselen, zijn internationale afspraken nodig over de manier waarop de computers met elkaar praten — de digitale "stekkers en stopcontacten" waarmee alles met elkaar verbonden is.

Deze afspraken worden internetstandaarden of internetprotocollen genoemd. De IETF beheert de meeste van deze standaarden. Belanghebbenden kunnen zich bij deze internationale organisatie aansluiten en meepraten over nieuwe internetstandaarden.

Waarom is het belangrijk om "up-to-date" te zijn?

De oorspronkelijke internetstandaarden stammen uit de jaren '70 en '80, toen het Internet nog maar een paar honderd gebruikers had en vooral door universiteiten werd gebruikt om wetenschappelijke informatie te delen.

Inmiddels zijn er meer dan drie miljard internetgebruikers wereldwijd en gaan er veel gevoelige, kostbare transacties via Internet. De oorspronkelijke internettechnologie schiet inmiddels tekort in beveiliging en schaalbaarheid.

Het goede nieuws is dat er moderne versies van de standaarden beschikbaar zijn die deze problemen oplossen. Het slechte nieuws is dat de oorspronkelijke, verouderde standaarden nog veel gebruikt worden.

De oude standaarden vormen een risico voor de individuele internetgebruiker die daardoor te maken kan krijgen met internetfraude of een gebrekkige verbinding, maar ook voor de "BV Nederland". Na luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven is onze digitale infrastructuur de "derde mainport" van Nederland. Een betrouwbaar Internet is daarom essentieel voor de toekomst van de Nederlandse economie.

Wie zit achter Internet.nl?

Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Het doel van het platform is het gebruik van moderne internetstandaarden te stimuleren en daarmee het Internet betrouwbaarder te maken voor iedereen. In het Platform Internetstandaarden participeren de volgende organisaties:

 • Dutch Hosting Provider Association (DHPA)
 • ECP
 • Forum Standaardisatie
 • Internet Society internationaal
 • Internet Society Nederland
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • NLnet
 • RIPE NCC
 • SIDN
 • SURFnet

De technische realisatie van Internet.nl is in handen van NLnet Labs.

Wat biedt het Platform Internetstandaarden?

 • zelftest via Internet.nl
 • meting van het daadwerkelijk gebruik in Nederland
 • voorlichting en kennisuitwisseling, onder andere via een jaarlijks seminar
 • verbinden van belanghebbenden

Open Internet NL

Open Internet NL (http://open.internet.nl) is geen onderdeel van het project Internet.nl. Het is een separaat initiatief van Internet Society Nederland. Vragen en reacties daarover kunt u sturen naar voorzitter [at] isoc.nl.